เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


.
.
.
เพราะเราเชื่อเสมอว่า
..
งานแต่งงานไม่ใช่เรื่องสุดท้ายสำหรับความรัก
แต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญ
สำหรับการเริ่มต้นชีวิตของคนสองคนพร้อมๆกัน
และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ
..
งานแต่งงานที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้น
แต่เป็นเรื่องของครอบครัวทั้งสองฝ่าย
ที่ต้องร่วมกันปรึกษาหารือ
เพื่อเลือกเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคู่บ่าวสาว

.
เราขอขันอาสาเป็นผู้ช่วยที่จะทำหน้าที่
เป็นเสมือน พี่ เ ลี้ ย ง ของคู่บ่าวสาว
เพื่อดูแลและประสานงานทุกเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน

ในโอกาสนี้ .. ขอขอบคุณคู่บ่าวสาวทุกคู่
ที่เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงาน
ทุกครอบครัวเป็นเสมือนผู้ให้ประสบการณ์
ผ่านเรื่องราวชีวิตจริงมาหลายร้อยคู่
เพื่อสร้างให้เรามีประสบการณ์มากมาย
สำหรับการทำงานที่ดีที่สุดให้คู่บ่าวสาวรายอื่นๆ ต่อไป
 
วิธีการทำงานตามขั้นตอน
เราจะให้คู่บ่าวสาวทำการกรอกแบบสอบถามเกี่­ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ
รวมถึงเรื่องความเข้มข้นของธรรมเนียมในครอ­บครัวนั้นๆ 
เพื่อรับทราบถึงความต้องการของเจ้าภาพ 
ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธี 
เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการใ­ห้คำแนะนำที่ดีที่สุด 
เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพทั้ง­สองฝ่าย 
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คู่บ่าวส­าว 
ในการนำผลออกมาวิเคราะห์
เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว­ทั้งสองฝ่าย 
จึงพยายามชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญ 
ในการกรอกข้อมูลแบบตรงไปตรงมา 
คิดอย่างไร เขียนอย่างนั้น 
เพราะนั่นคือการรักษาผลประโยชน์ของตัวคู่บ่าวสาวเอง 
โดยมิต้องคำนึงถึงเรื่องความเกรงใจ 

หากวิเคราะห์แล้ว ผลออกมาว่า.. 
คู่บ่าวสาวไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการขอ­งร้านเรา 
พี่ก็ยินดีที่จะแนะนำว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิ­งในกรณีนั้นๆ 
มีความจำเป็นต้องใช้ของใช้ในพิธีอะไรบ้าง 
ขั้นตอนลำดับควรเป็นเช่นไร 
สิ่งใดละเว้นได้ สิ่งใดน่าจะมีเพื่อเคล็ดพิธีสำหรับทุกฝ่าย 


หยู่อี่เวดดิ้งมีวัตถุประสงค์ 
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูป­แบบ 
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนสินค้า..
ของใช้ในพิธีตามธรรมเนียมพิธีแต่งงานจีนทั้งส่วนของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ขนมมงคล ..  ผลไม้มงคล .. การ์ดงานหมั้น .. ของชำร่วย
ตลอดจนถึงของรับไหว้ เพื่อมอบให้ญาติผู้ใหญ่ในพิธียกน้ำชา
หรือบริการอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง .. ในวันงานจริง
นายพิธี ซึ่งจะทำหน้าที่ดำเนินงานพิธีการให้ถูกต้องตามธรรมเนียม
และทำหน้าที่ พิธกรพร้อมกันในคราวเดียว
เพื่อช่วยควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่เราได้ปรึกษาหารือร่วมกันไว้
และพยายามอย่างยิ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
เพื่อตอบสนองความต้องการให้ครอบคลุม 
ทุกความต้องการของทุกครอบครัว 

win win win
คือ เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของทั้งสามฝ่าย คือ 
เกิดสิริมงคลกับคู่บ่าวสาว 
เกิดสิริมงคลกับครอบครัวฝ่ายชาย 
และเกิดสิริมงคลกับครอบครัวฝ่ายหญิง 

สบายใจได้ว่า..เราพยายามทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ดีของทุกฝ่าย 
ระหว่างครอบครัวฝ่ายหญิง และ ครอบครัวฝ่ายชาย 
ระหว่างตัวคู่บ่าวสาว และ ครอบครัว 

เพราะเรามองรอบด้านเสมอ 
ที่ผ่านมา..เราจึงสามารถประสานความเข้าใจ 
และหาค่าความเป็นกลางระหว่างทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดเสมอมา 

ทีมงานทุกท่านจะพยายามทำสุดความสามารถเลยค่ะ
 


พี่ดา
www. UE-wedding .com
www. แต่งงานจีน .com
0 8 6 - 5 4 8 - 5 8 8 8
.
ขอแนะนำร้านน้องใหม่
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับของใช้ในพิธีแต่งงานจีน
.

SHOP  ( ร้านซังฮี่

SHUANG  XI  :  DOUBLE  HAPPINESS  : มงคลคู่  


A l l   A b o u t   C H I N E S E   W e d d i n g   S H O P P I N G   O N L I N E

ร้านค้าช็อปปิ้งออนไลน์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานจีน

0 8 6 - 6 5 6 - 6 5 5 1


แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2558-08-08
โดย :
 1801
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์